Uudised

2015. a asutati Eesti Standardikeskuse tehniline komitee (EVS/TK 58) „Tarkvõrk“, mille käsitlusalas alustati kohe ka uue algupärase Eesti standardi koostamisega. Standard EVS 929:2016 „Tarkvõrk. Terminoloogia“ jõustus Eesti Standardikeskuse ametliku väljaande EVS Teataja oktoobrikuu numbris avaldamisega. Tarkvõrgustandard on koostatud eesmärgiga esitada ja määratleda ajakohased tarkvõrgu subjektid ja nende koostööd kirjeldavad terminid, vältimaks terminite sisulist vääritimõistmist. Esitatud […]

LOE EDASI
Tarkvõrgu nõukoda
11.07.2016

6. juulil 2016 toimus esmakordselt Tarkvõrgu nõukoda ehk Estfeedi ümarlaud, kus osalesid Elering AS, Utilitas AS, Eesti Energia AS, Elektrilevi OÜ, VKG Soojus AS, Eesti Gaas AS, Ericsson Eesti AS, Cybernetica AS, Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ja Konkurentsiamet.

LOE EDASI

Eesti Taastuvenergia Koja pressiteade 11.03.2016 Tänasest on avatud portaal MinuEnergia.ee, kust saab kogu vajaliku informatsiooni taastuvenergia väikeseadmetest elektritootmise kohta.

LOE EDASI

Estfeed avaldas artikli üleeuroopalises koostöövõrgustikus „Gridinnovation“. Artiklini jõuad siit.

LOE EDASI

Artkkel ilmus Postimehe veebis 28.sept 2015. Suurbritannias hariduse saanud noorte meeste ettevõte Sympower on loonud lahenduse, mis ühelt poolt annab kuni kolmandiku kokkuhoidu nii elektrimüüjaile kui -tarbijaile ning teiselt poolt aitab tasakaalus hoida kogu elektrisüsteemi ja kasutada tänu sellele rohkem päikese- ja tuuleenergiat.

LOE EDASI

Eesti juhtiv tarkvaraarendusfirma Net Group OÜ arendab andmevahetusportaali Estfeed ühe partnerina targa elektrivõrgu lahendust, mille abil saavad tarbijad tulevikus analüüsida oma majapidamise energiatarbimist ja mõtestada oma tarbimiskohaga seotud infot.

LOE EDASI

  Põhjarannik – VKG Soojus näeb nüüd arvestite tegelikke näite

LOE EDASI

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) kuulutas täna välja hanke virtuaalse elektrijaama haldaja leidmiseks. ETEK’i pressiteadet saad lugeda siit. Pikemat artiklit loe Eesti Taastuvenergia Koja kodulehelt.

LOE EDASI

Eleringi koordineeritav energiaandemete keskkond Estfeed hakkab tuginema riigi poolt loodud ja kasutatavale X-tee taristule. Estfeedi näol on tegemist on olulise osaga energia tarkvõrgu tugisüsteemist.

LOE EDASI

Elering ja Tartu Regiooni Energiaagentuur sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli, et projekti Estfeed raames väärtustada Tartu linna näitel energiatarbimise andmeid ning optimeerida tarbimist.

LOE EDASI

Partnerid

Estfeed on Norra toetusprogrammist rahastatud projekt, milles osalevad partnerid nii energiataristu kui ka tootjate ja tarbijate poolelt.