Tarkvõrgu nõukoda

11.07.2016

6. juulil 2016 toimus esmakordselt Tarkvõrgu nõukoda ehk Estfeedi ümarlaud, kus osalesid Elering AS, Utilitas AS, Eesti Energia AS, Elektrilevi OÜ, VKG Soojus AS, Eesti Gaas AS, Ericsson Eesti AS, Cybernetica AS, Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ja Konkurentsiamet.

Kolme tunni jooksul tutvustati seniseid arendustegevusi, kuulati tagasisidet, arutati võimalikke arendusettepanekuid ja sõnastati Estfeedi vajalikkuse alused konkreetsete ettevõtete jaoks.

Nõukoda hakkab edaspidi toimuma kord kvartalis.

Partnerid

Estfeed on Norra toetusprogrammist rahastatud projekt, milles osalevad partnerid nii energiataristu kui ka tootjate ja tarbijate poolelt.