Energiaandmete keskkond Estfeed hakkab kasutama X-tee taristut

30.12.2014

Eleringi koordineeritav energiaandemete keskkond Estfeed hakkab tuginema riigi poolt loodud ja kasutatavale X-tee taristule. Estfeedi näol on tegemist on olulise osaga energia tarkvõrgu tugisüsteemist.

Elering sõlmis Riigi Infosüsteemi Ametiga lepingu X-tee kasutamiseks 23. detsembril, ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

X-tee pakutavale taristule – serverid, turvalised andmeside kanalid, sõnumite formaadid, ligipääsu võimaldav ID-kaart  – lisanduvad Estfeed projekti raames välja arendatavad tarkvaralised komponendid, et tagada energiatarbija privaatsus ja kogu süsteemi funktsioneerimine vastavalt projekti vajadustele.

X-teele tuginev Estfeedi keskne seadistustarkvara valmib kava kohaselt 2015. aasta kevadel. Uue aasta alguses, pärast keskkonna tehnilise analüüsi kinnitamist on võimalik välja arendada konkreetsed energiapaindlikkust suurendavad rakendused. Esimesed rakendused on võimalik praeguse plaani järgi tuua kasutajateni  järgmise aasta suvel.

Projekt Estfeed sai alguse 2013. aastal. Suvel 2013 valmis koostöös partnerite ja väliskonsultandiga tegevusplaan. Projekti osalised on ette valmistanud viie erineva rakenduse ärimudelid ja kokku on lepitud keskse platvormi arendustööde sisus.

Estfeed on Eleringi koordineeritava teadus- ja arendustegevuse projekti vormis loodav energiaandmete keskkond, mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud korraldada tõhusamalt oma energiatarbimise andmeid. Täpsed ja usaldusväärsed andmed on aluseks energiatarbimise analüüsimisel ja muutuste planeerimisel.

Partnerid

Estfeed on Norra toetusprogrammist rahastatud projekt, milles osalevad partnerid nii energiataristu kui ka tootjate ja tarbijate poolelt.