Eleringi pressiteade: Elering ja Tartu Regiooni Energiaagentuur uurivad tarbimise juhtimise võimalusi

18.12.2014

Elering ja Tartu Regiooni Energiaagentuur sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli, et projekti Estfeed raames väärtustada Tartu linna näitel energiatarbimise andmeid ning optimeerida tarbimist.

Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) osaleb juba praegu mitmes projektis, mille eesmärgiks on energiaandmete kättesaadavaks tegemine ja analüüsimine. Sõlmitud koostöölepingu raames hakkab TREA agregeerima Tartu linnavalitsuse hallatavate hoonete energiatarbimise andmed, analüüsides neid ning tehes linnale energiatarbimise ettepanekuid loodava info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise (IKT) rakenduse abil.

„TREA-l on sisuliselt potentsiaal saada esimeseks elektritarbimise juhtimise agregaatoriks Eestis. Agregaator on virtuaalne tarbija, kes esindab paljusid väikseimaid tarbijaid ning muutub seeläbi võrdväärseks partneriks energiaturul,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

„Tartu linnale on oluline energia efektiivne tarbimine. Kaasaegsed tehnilised lahendused annavad võimaluse reguleerida tarbimist ja aitavad kaasa optimaalsele energiakasutusele,“ kommenteeris Tartu abilinnapea Valvo Semilarski.
Elering on projekti Estfeed raames välja arendamas tarbija agregaatori IKT rakendust, mis aitab suurematel ja väiksematel energiatarbijatel muutuda ühiselt tegutsedes aktiivseks osaliseks elektriturul, saades reaalajalähedaselt andmeid oma tarbimise kohta, analüüsides neid ning nihutades tarbimist lähtuvalt hinnaindikatsioonidest.

Lisaks teevad partnerid projekti raames koostööd ühise koolitustegevuse ja tarkvõrgu-alase standardiseerimise alal ning levitavad teavet projekti tulemustest.

Estfeed on Eleringi koordineerimisel loodav energiaandmete keskkond, mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud tõhustada oma energiatarbimist.

Partnerid

Estfeed on Norra toetusprogrammist rahastatud projekt, milles osalevad partnerid nii energiataristu kui ka tootjate ja tarbijate poolelt.