Eesti ettevõtja lahendus toob elektritööstusesse pöörde

01.10.2015

Artkkel ilmus Postimehe veebis 28.sept 2015.

Suurbritannias hariduse saanud noorte meeste ettevõte Sympower on loonud lahenduse, mis ühelt poolt annab kuni kolmandiku kokkuhoidu nii elektrimüüjaile kui -tarbijaile ning teiselt poolt aitab tasakaalus hoida kogu elektrisüsteemi ja kasutada tänu sellele rohkem päikese- ja tuuleenergiat.

«Otsisime lahendust probleemile, mis on põhiline takistus taastuvate energiaallikate kasutuselevõtule – nimelt peavad elektri tootmine ja tarbimine olema kogu aeg tasakaalus. Me hakkame muutma kellaaegu, millal koduseadmed elektrit tarbivad, ja aitame seeläbi tasakaalustada elektri tarbimist ja tootmist. See on võimalus raha kokku hoida kodudes, elektrifirmades ja kogu elektrivõrgus,» selgitab üks Sympoweri eestvedajaist Georg Rute.

Lahenduse tuumiku moodustab üks keskne server ja teiseks elemendiks on inimese kodus olev miniseade, mis sätib veeboileri, konditsioneeri, küttesüsteemi või kasvõi pumpade elektritarbimise kõige odavamatele tundidele. Kodus kasutamiseks mõeldud kontroller pannakse iga konkreetse seadme külge, et muuta just selle elektritarbimist.

«Lahenduse mõte kodutarbija jaoks seisneb selles, et ta paneb seadmed elektrit tarbima ajal, mil elektri hind on kõige madalam. Elektri turuhinda jälgitakse reaalajas ning arvestatakse loomulikult ka inimese harjumustega – näiteks millal inimesed duši all käivad või mis tahes muul põhjusel soojendatavat vett tarbivad, et just sel ajal oleks soe vesi kindlasti olemas,» räägib Rute.

Tema sõnul ei piirdu aga lahenduse kasutegur kodutarbimisega. Vajadusel saab ka kogu riigi kõik vooluvõrku ühendatud seadmed lülitada korraga sisse just siis, kui elektrivõrk seda kõige enam vajab.

«Näiteks võib tulla ette olukord, mil Eesti ekspordib parasjagu elektrit Soome ja midagi juhtub kaablitega – selle tagajärjel on Eestis palju rohkem elektrit, kui meil tegelikult vaja on. Selleks et süsteem katki ei läheks, saamegi appi võtta ühendatud koduseadmed ja need näiteks 15 minutiks sisse lülitada. Edasi jõuavad juba meie elektritootjad oma süsteeme reguleerida,» selgitab Rute.

Kodune kontroller on Sympoweri plaanide järgi lõpptarbijaile tasuta ning sama kehtib ka seadme sees oleva internetiühenduse – SIM-kaardi-põhise mobiilse andmeside – kohta. Kodudesse pakutav seade ise on väga lihtne, koosnedes 27-eurosest masstoodanguna valminud protsessorist, voolumõõtjast, internetipulgast ja lülitist.

«Koduklient ei maksa mitte midagi ja näeb ainult võitu oma elektriarvel. Väärtust loome eelkõige elektrivõrgu haldajale – Eestis on näiteks 300 000 veeboilerit ja kui need kõik ühel ajal sisse lülitatud oleks, siis oleks nende kõigi võimsus kokku umbes pool Eesti elektritarbimisest. Seega, nende koos sisse- ja väljalülitamise teel saab kogu süsteem end tasakaalus hoida,» lisab Rute.

Paraku ei ole teenus veel järgneva kümne aasta jooksul Eestis kasutatav, kuna siinne elektrisüsteem on tasakaalustamiseks ühendatud Venemaa elektrivõrguga ja nii kaua võtab aega enda idanaabri süsteemist desünkroniseerimine. Küll aga on sõltumatu elektrisüsteemiga näiteks Soome ja seal saaks iga majapidamine Sympoweri seadmetega oma elektriboileri pealt hoida kokku 75 eurot aastas ehk 20 protsenti aastasest elektritarbimisest.

«Oleme Soome elektrisüsteemi operaatori Fingridiga (meie Eleringi staatuses asutus – toim) rääkinud ja nende süsteem on meie toote vastuvõtuks valmis,» ütleb Rute. «Meie süsteem pakub elektrivõrkudele soodsa hinnaga reservvõimsust, mida saab hetkega sisse ja välja lülitada. Teiseks kuluks sadu miljoneid eurosid, et ehitada kõikumise tasakaalustamiseks täiendavaid elektrijaamu.»

Otsest kasu saavad elektrivõrgu ja lõpptarbija kõrval ka elektrimüüjad. Nimelt peavad nemad ostma elektrit turult börsihinnaga päev ette. «Kui nad teavad, millal inimesed elektrit tarbivad, siis nad saavad osta elektrit täpsema hinnaga. Nende kasumimarginaal võib tõusta kuni 30 protsendi võrra ning see võimaldab pakkuda süsteemi ühendatud lõpptarbijate seadmetele ka omakorda soodsamat elektrit. Võidavad kõik,» on Rute kindel.

Sympower on juba teinud Soomes ka turu-uuringuid ning on selgunud, et ligi kaks kolmandikku vastanuist on astunud samme elektrikulu vähendamiseks: ostnud säästlikumaid seadmeid, hakanud rohke juhtmeid seinast välja tõmbama.

Juba on alustatud läbirääkimisi ka Põhjamaade boileritootjatega, et elektriseadmed oleksid juba tehasest tulles valmist Sympoweri platvormi jaoks.

Raskused elektrivõrgu tasakaalustamisel on ka põhiline takistus jätkusuutlike energiaallikate laiemale kasutamisele – päikeseenergiat ei saa tasakaalustamiseks kasutada, kuna päikest ei saa vajadusel sisse lülitada, päike kas paistab või ei paista.

«Ideaaljuhul peaks päikese- või tuuleenergia ära kasutama siis, kui loodus seda pakub. Meie lahendus seda võimaldab. Hetkel hakkab meie boiler tööle siis, kui vesi on külm, ja see on ka ainus kriteerium – meie pakume valikuna ka soodsaimat ja keskkonnasõbralikumat elektrit, mis aitab ühtlasi tasakaalus hoida kogu elektrivõrku,» selgitab Rute.

Sympoweri lõi Rute koos inglase Simon Bushelliga. Georg Rute ise on lõpetanud Nottinghami ülikoolis füüsika eriala ning saanud Londonis Imperial College’is energeetika erialal magistrikraadi. Bushell on Cambridge’i haridusega keemik, kes õppis hiljem koos Rutega Londonis energeetikat.


Kommentaar
Kalle Kukk, Eleringi strateegiajuht

Elering tervitab uusi algatusi ja oleme valmis koostööks. Tarkvõrgu areng kui oluline trend energiamajanduses annab uutele osalistele võimaluse uute toodete ja teenustega sellele turule tulla.

Võidavad sellest aga kõik: tarbijad, teenuseosutajad, võrguettevõtjad, aga ka ühiskond tervikuna, kuna elukvaliteet paraneb ja koormus keskkonnale väheneb.

Lähiaastate märksõnad selles protsessis on aktiivne tarbija, tarbimise juhtimise võimaluste kasutamine ning energiaandmete kättesaadavus ja nende turvaline jagamine.

Partnerid

Estfeed on Norra toetusprogrammist rahastatud projekt, milles osalevad partnerid nii energiataristu kui ka tootjate ja tarbijate poolelt.